زمين تنها
از نگاه ديگران
فرستنده : عارفي   پنج شنبه 91/9/2
عارفي
اين هم از يک عمر مستي کردنم/ سالها شنبم پرستي کردنم/ اي دلم زهر جدايي را بخور/ چوب عمري با وفايي را بخور/ اي دلم ديدي که ماتت کردو رفت/ خنده اي بر خاطراتت کرد و رفت/ من که گفتم اين بهار افسردنيست/ من که گفتم اين پرستو رفتنيست/ آه عجب کاري به دستم داد دل/ هم شکستو هم شکستم داد دل
فرستنده : عارفي   چهارشنبه 91/9/1
عارفي
گفته شد ه كه : بعد از آنكه حا تم اصم ازد نيا رفت اورا در خواب ديد ند واحوال اورا پرسيد ند گفت خداوند مرا براي اينكه يك صد اي شنيد ه را نشنيده گرفتم بخشيد ، سؤال كردند آن كدا م است؟
گفت روزي شخصي در حضورمن نشسته بود نا گهان بادي از او صادر شد ومن براي كه او خجا لت نكشد خود را به كري زد م وگفتم چند روزي است كه گوش من سنگين شد ه است شما بلند تر حرف بزنيد آ ن شخص خيال كرد كه من راست ميگو يم خجا لت نكشيد ورفت ومن براي اينكه مبا دا قضيه كشف شود ازآ ن روز به بعد خود م را بكري زد م بطوريكه معروف به حاتم اصم (حاتم كر ) گرديدم .
(صدوده حكايت ص270 )
فرستنده : عارفي   شنبه 91/8/27
عارفي
اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هواي سر کويش پر و بالي بزنم.
    صفحه 1 از 2 ( 6 نظر)  < 1 2 >  
مشخصات
زمين تنها

نام: زمين تنها
نام مستعار: زميني
جنسيت: زن
استان محل سكونت: خراسان رضوي
شهر: مشهد
زبان: فارسي
تاريخ تولد: 30 / دي / 1370
سن : 28 سال و 8 ماه و 2 روز
تاريخ عضويت: 91/8/11
سن وبلاگ : 7 سال و 10 ماه و 21 روز
قد: 158

درباره خودم: من.. ساكت.. آرام اما پرشورم.. قلبم هزاران بار بيشتر ميزند...


آخرين يادداشت وبلاگ

ParsiBlog.com ® © 2010